„Az állam elhagyta őrhelyét”

Napirend előtti felszólalás

 

DR. LÁZÁR JÁNOS (Fidesz): Igen tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! “Magyarországon vannak olyan térségek és települések, ahol a mindennapi nyugalom, a közbiztonság állandó jelleggel sérül”. Mielőtt azt gondolnák a képviselőtársaim, hogy a Fidesz-propaganda egy újabb gyöngyszemével gazdagítanám önöket, hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy ez a súlyos mondat a Magyar Távirati Iroda tudósítása szerint a Magyar Köztársaság miniszterelnökétől származik, annak a kormánynak a vezetőjétől, aki az alkotmány szerint a belső biztonság garantálását kapta az egyik legfontosabb feladatául, az ország belső biztonságának garantálását. A magyar kormány ma a miniszterelnök úr szavai szerint nem tudja a közbiztonságot állandó jelleggel garantálni. Súlyosan sérül a védelemhez való jog, súlyos ez a beismerés, a teljes cselekvőképtelenség beismerése hét év kormányzás és öt év miniszterelnökség függvényében.

Azonban a hétköznapok ennél még keményebbek. Budapesten 25 százalékkal nőtt a személy elleni erőszak, száz betöréses lopásból 80 esetben nyugodtan alhat az elkövető, hiszen esélye sincs annak, hogy a rendőrség megtalálja. Veszprémben egy átlagos szombat este két rendőrautó és négy rendőr teljesít szolgálatot. Budapesten egy éjszaka 180-200 rendőr vigyáz egy 1,7 milliós város biztonságára. Összefüggő vidékek alakultak ki, ahol ma már a bűnözés az igazi úr. Borsodban, Nógrádban, Hevesben, Hajdú-Bihar és Szolnok megye egy részében a lakosság bűnügyi terhelése az elmúlt időszakban több száz százalékkal növekedett.

Tisztelt Képviselőtársaim! Nő az erőszak, nő a félelem. Nő a vagyon elleni bűncselekmények száma, és ezáltal növekszik a kiszolgáltatottság. És ekkor még nem beszéltünk Sajóbábonyról, Miskolcról, Hevesről, Kiskunlacházáról, Veszprémről, csak hogy az utóbbi néhány hetek és hónapok legsúlyosabb eseményeit említsem. Öt év Gyurcsány kormányzása vezetett ide. Rend helyett 2002-től a Btk. enyhítésének vagyunk a tanúi. Pénz helyett 15 milliárd forintot vonnak el az idén a rendőrségtől, sőt azt is lehet hallani, hogy a mai döntések az igazságügyi és rendészeti miniszteri tárcát 8 milliárdos elvonással érintik majd. Ma az a magyar valóság, hogy a magyar állam és a magyar kormány 130 ezer forintot fizet egy húszéves szolgálati jogviszonnyal rendelkező rendőrnek a munkájáért, és ugyanez a magyar állam és ugyanez az állam által felügyelt nyugdíjbiztosító pedig 190 ezer forintot azért, ha nem csinál semmit, és húsz év után nyugdíjba megy.

Igen tisztelt Képviselőtársaim! Rend helyett Btk.-enyhítés, pénz helyett pénzelvonás, rendőr helyett pedig 6500 rendőr hiánya, akik két év alatt hagyták el a rendőri pályát, valamint folyamatosan csökkenő rendőri jelenlét. Meggyőződésünk szerint ez vezetett a közbiztonság rohamos gyengüléséhez, és ezzel veszélybe került, ahogy a miniszterelnök mondja, állandó jelleggel a vidék nyugalma. Az emberek több rendőrt, gyors döntéseket, az elkövetők megbüntetését akarják.

A Fidesz három dolgot javasol. Először is a rendőrség azonnali megerősítését létszámban, túlórapénzben, munkafeltételekben. Másodsorban a büntetőeljárási törvénykönyv módosítását az eljárások felgyorsítása érdekében. Harmadsorban – ami talán a legfontosabb – annak az amerikai jogintézménynek a bevezetését, amely 1994 óta 27 tagállamban jelentősen járult hozzá a közbiztonság javításához, a “három csapás” törvénycsomag bevezetését, amely értelmében a harmadik súlyos bűncselekmény elkövetése esetén a visszaeső bűnelkövetőt letöltendő valódi életfogytiglanra köteles a bíró ítélni.

Szeretném megjegyezni, hogy Kaliforniában e törvény bevezetésével 20 százalékkal csökkent az ismertté vált bűncselekmény, 30 százalékkal csökkent a bűnelkövetők száma, és mintegy 50 százalékkal csökkent a börtönök terheltsége. Visszatartó ereje van tehát ennek a törvénynek elsősorban, visszatart az erőszaktól, visszatart a bűnözéstől, és visszatart az elkövetéstől. Az állam valóban elhagyta őrhelyét, hiszen vidéken nem garantálja a közoktatást, nem garantálja a közegészségügyet, és ma már nem garantálja a legfontosabbat, az emberek közbiztonságát.

Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarországon a közbiztonság hiánya kizárja az ország működőképességét, sőt a közbiztonság további sérülése előrevetíthető a rendőrség kevés számából, a büntetőeljárás lassúságából és a büntető törvénykönyv enyheségéből, könnyen következtethető, hogy működőképtelenséghez vezethet. A kormány meggyőződésünk szerint nem ura a helyzetnek, csak beszél, és nem cselekszik.

Miniszter úr, az előbb Gusztos képviselőtársam (Zaj. – Az elnök csenget.) interpellációja kapcsán arról beszélt, hogy a következő hónapokban mit álmodik, és mit tervez majd, és nem arról, hogy a következő órákban mit cselekszik.

Nekünk az a meggyőződésünk, hogy a rendhez rendőrség kell, a jogkövető magatartáshoz pedig törvények kellenek, a gyorsasághoz pedig jó büntetőeljárási törvénykönyv. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

Ezt kérjük a kormányzattól. Azonban meg kell jegyeznünk: ha hét év nem volt elég a közbiztonság javításához, egy év már kevés lesz. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Így van! – Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)