„A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról” szóló törvényjavaslat indokolása

Törvényjavaslat, melynek vitájában Lázár János felszólalt

DR. LÁZÁR JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt arra kérem az Országgyűlést, hogy vegye tárgysorozatba a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség frakciójának kezdeményezését, amely a “három csapás” törvény bevezetését tenné lehetővé a büntető törvénykönyv módosításával, különösképpen szeretném a figyelmükbe ajánlani azokat a mondatokat, amelyek néhány héttel ezelőtt hangoztak el. “Vannak olyan térségek, ahol a mindennapi nyugalom, a közbiztonság állandó jelleggel sérül” – mondja a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Kállai Ernő kisebbségi ombudsman pedig így vélekedik: “A roma és nem roma polgárokat, embereket egyaránt az érinti és azt érzik, hogy az állam nem tudja garantálni a biztonságukat és az élethez való alkotmányos jogukat.”

Nemcsak ez a két vélemény, hanem az általános társadalmi hangulat és társadalmi véleménynyilvánítás is annak a következtetésnek a levonására ösztönöz bennünket, hogy megállapítsuk, valóban megrendült az államba vetett hit. Ma Magyarországon jelentős a bűnismétlők aránya, folyamatosan növekszik a visszaesők száma, növekszik a különböző térségekben a kis értékű vagyon elleni bűncselekmények száma, összefüggő térségek alakulnak ki, ahol már a bűn és nem a törvény az úr, növekszik a garázdaság, a személy elleni erőszak, és akkor még nem beszéltünk az elmúlt hetek azon brutális bűncselekményeiről, amelyek joggal váltották ki a teljes magyar társadalom pártállástól független felháborodását. Ennek ellenére, tisztelt képviselőtársaim, a mai napig a Magyar Országgyűlés számára a kormány nem terjesztette be se a rendőrség megerősítéséről szóló költségvetési módosítást, se a büntető törvénykönyv módosítását.

A Fidesz-frakció három dolgot kezdeményezett. Kezdeményeztük a rendőrség azonnali megerősítését, többletforrások és több ember biztosítását az utcákon, kezdeményeztük a lassú büntetőeljárási törvénykönyv felgyorsítását, és – ami a mai napirend és a tárgysorozatba-vételi kérelem tárgya – a büntető törvénykönyv szigorítását ajánljuk a tisztelt Országgyűlésnek az 1978. évi IV. törvény, a Btk. módosításával.

Ennek lényege, hogy a személy elleni erőszakos bűncselekményt elkövető bűnözőkkel szemben a törvény sokkal keményebben lépjen fel, hiszen nyugodtan állíthatjuk, hogy a mai közbiztonsági helyzethez nagymértékben járult hozzá, hogy ma Magyarországon kevés és gyenge a rendőrség fellépése, lassú a Btk., és nincs visszatartó ereje se a büntetőeljárásnak, se a büntető törvénykönyvnek. Ezért azt javasoljuk, hogy a többszörös visszaesőkkel szemben minimálisan a büntetési tétel maximumának kétszerese legyen a kiszabandó büntetés. Ez egy háromszori rablás elkövetése esetén minimálisan 16, illetve 20 esztendő, de ugyanígy egy fegyveres vagy csoportos rablás esetén tényleges életfogytiglant javasolunk a tisztelt Országgyűlés számára.

Igen tisztelt Képviselőtársaim! Sokan mondják, hogy nincs jelentősége a Btk. szigorának. Sokan vonják kétségbe, hogy van-e visszatartó erő. Hadd osszam meg önökkel azt a példát, ami városom rendőrkapitányságán esett meg: a Tesco áruházban a tolvajok rendszeresen mérlegelik, hogy 20 ezer forintnál kevesebbet vagy többet lopnak, arra való tekintettel, hogy 20 ezer forintig szabálysértés, afölött pedig bűncselekmény. Ha 20 ezer forintért tudnak mérlegelni a visszaesők, akkor egészen biztos vagyok abban, hogy tudnak mérlegelni a visszaesők a tényleges életfogytiglan elkerülése vagy a büntetés megkétszerezésének elkerülése érdekében is.

De mondjak mást, tisztelt képviselőtársaim: Kondorosi Ferenc, az új rend kormánybiztosa minden héten szigorítja a közlekedési szabályokat. Azt mondja a kormány – s valószínűleg igaza van -, hogy a halálos közlekedési balesetek száma jelentősen csökkent egy év alatt azért, mert önmagában a pénzbüntetés kilátásba helyezésének hatása volt a forgalom lassítására. Ha a pénzbüntetés lassítja a forgalmat, akkor hogy-hogy nem vagyunk képesek azt feltételezni mi, törvényhozók, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés nem tartja vissza a bűnözőket?

Igen tisztelt Képviselőtársaim! A nemzetközi példák – ahol bevezették a törvényt – visszaigazolják szándékunkat, hiszen mindenhol egységesen minimálisan 40 százalékkal csökkent a bűnelkövetés, mindenhol csökkent a betöréses lopás, a garázdaság és az erőszak. Így volt ez Szlovákiában, vagy így volt akár Kaliforniában is.

Tisztelt Képviselőtársaim! Éppen ezért azt kérjük, vegye figyelembe az Országgyűlés a mai társadalmi kihívásokat, ne bújjon az alkotmány és a Btk. mögé, vegye figyelembe, hogy az emberek rendet és közbiztonságot akarnak, és vegye figyelembe, hogy a magyar állam jelen pillanatban nem tudja garantálni a közbiztonságot. Kérjük, hogy szigorítsuk közösen a büntető törvénykönyvet, legyen visszatartó ereje a törvénynek. A mi javaslatunk önmagában maga a visszatartó erő. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)