Frakcióvezetői reagálás Orbán Viktor miniszterelnök „Aktuális ügyek” című felszólalására

Napirend előtti felszólalásra történő frakcióvezetői reagálás

LÁZÁR JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Először is engedjék meg, hogy a Fidesz valamennyi képviselője nevében a leghatározottabban visszautasítsam tartalmában és stílusában azt a megjegyzést, ami a hazaáruló kitételre vonatkozott. Azt gondolom, sem önnek, sem más parlamenti képviselőnek pártállástól függetlenül nincs joga arra, hogy bármelyik magyar megválasztott országgyűlési képviselőnek ezt merje mondani. (Taps a kormánypártok soraiban. – Zaj, közbeszólások a Jobbik és az MSZP soraiból. – Dr. Ujhelyi István: Visszamenőleg is igaz?) Lesz néhány szavam önökhöz is, várják ki! (Derültség az ellenzéki padsorokban. – Derültség és taps a kormánypártok soraiban.) Ezért aztán, amit az elmúlt néhány hónapból a legfontosabbnak tartok, pontosan ezzel van összefüggésben.

Én azt szeretném kérni a kormánytól, hogy ebben az országban világnézeti, vallási, faji, pártpolitikai, társadalmi státusbéli különbségre való tekintet nélkül mindenkit tekintsen egyforma embernek, mindenkinek adja meg a védelem jogát, aki az ország törvényeit betartja, és a jogok és a kötelezettségek asztalához járul. Ez a kormány mindenki számára biztosította az elmúlt hónapokban és az elmúlt évben a védelemhez való jogosultságot (Felzúdulás az ellenzéki padsorokban.), és biztosítani fogja a jogegyenlőséget is, és ez a legfontosabb erénye ennek a kormánynak, hogy nem tesz különbséget ember és ember között, mint ahogy az előző kormányzat nyolc éven keresztül megtette, és számos szavazója volt ennek elszenvedője. Én ezt kérem leginkább a következő hónapokban a miniszterelnök úrtól, hogy ne tegyen különbséget magyar és magyar választópolgár között. A legfontosabbnak azt gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy ez a kormány megpróbálta, és remélem, meg fogja a jövőben is próbálni, sőt azt gondolom, nincs más választása, hogy azoknak is a kormánya legyen, akik nem rá szavaztak, és ne csak azoknak legyen a kormánya, akik rá szavaztak.

Én ehhez kérem az önök segítő együttműködését, bár nehéz a Magyar Szocialista Párt arcpirító hazugságai figyelembevétele nélkül erre az útra lépni; tekintettel arra, hogy én megértem az önök igyekezetét, hogy a sok-sok zagyvaság közepette, amit az LMP, a Jobbik és az MSZP itt az előbb előadott, bebizonyítva, hogy mindannyian alkalmatlanok arra, hogy ezt az országot vezessék (Derültség az ellenzék soraiban.), pontosan megértem azt a törekvést, hogy szeretnék megtudni számos kérdésben a hogyant. Meg fogják tudni, ezt miniszterelnök úr pontosan megválaszolta, hogy március 15-éig a hogyanra tételes és részletes választ kapnak. Ki fognak merülni a hogyanok megtárgyalásában, ezt én frakcióvezetőként tudom garantálni önöknek a tempót illetően. (Közbekiáltások a Jobbik és az MSZP soraiból. – Derültség a kormánypártok soraiban.)

Ami a mondandójuk másik részét illeti, azért mi abba a frakcióba tartozunk, aki nem tud túllépni a miérten. Nagyon fontos a hogyan, és ez a 2011-es esztendőnek a legfontosabb kérdése, de a miért mellett azért csak ne menjünk el szavak nélkül. Mi igenis ragaszkodunk ahhoz, hogy az előző kormányzat tisztségviselőit, akik szétlopták ezt az országot, felelősségre vonjuk. (Taps a kormánypártok soraiban. – Közbekiáltások a Jobbik soraiból: De mikor? – Felzúdulás, közbekiáltások az MSZP soraiban.) Igenis, ragaszkodunk ahhoz, hogy legyen valódi elszámoltatás, mert a felelősök megnevezése, a felelősség vállalása és a felelősségre vonás hiányában nem tudunk ebben az országban előrelépni.

Mindaz, amit a miniszterelnök úr elmondott az adósságról, mindaz, amit elmondott a hitelességről, azzal van összefüggésben, hogy amikor önök elhagyták a kormányzás lehetőségét, ezt az országot totális társadalmi és gazdasági csődben hagyták maguk után. (Felzúdulás az MSZP soraiban.) Totális gazdasági és társadalmi csődben hagyták maguk után. Jó példa erre a munka világa. Önök úgy vállaltak kötelezettséget több százezer magyar honfitársunk foglalkoztatására a közmunkaprogram keretében, hogy egy fillér fedezetet nem hagytak erre. (Felzúdulás az MSZP soraiban. – Szűcs Erika közbeszólása.) Önök több százezer embert magára hagytak, önök több százezer ember egzisztenciáját sodorták veszélybe, amellett, hogy az országot gazdasági és társadalmi értelemben csődbe vitték.

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Volna néhány dolog, amelyet a Fidesz-frakció nevében szeretnék javasolni és kérni öntől, illetve javasolnék önnek. Az egyik legfontosabb: szeretnénk, ha a parlamentben lehetőség lenne arra, hogy a kormány segítse minden politikai pártnak az alkotmányozási tevékenységét, és ezért szeretnénk, ha mind az öt parlamenti frakció lehetőségét kapna arra, és ennek a lehetőségét próbáljuk megteremteni itt a Házban ma és a következő napokban, hogy a saját alkotmánytervezetét, a saját alkotmány-normaszövegét letegye az asztalra. (Zaj, közbeszólások az ellenzéki oldalon.)

Ha önöknek van elképzelésük az alkotmányozással kapcsolatban, ha önöknek van véleményük, van álláspontjuk, akkor tegyék ide a Ház asztalára. Ez a parlamenti demokrácia; vagy pedig, Schiffer képviselőtársam, ezek szerint nem lehet más a politika, mert önök kintről akarják meghatározni az ország alkotmányát, és nem ebben a teremben akarják eldönteni. (Dr. Schiffer András közbeszólása.) Azt gondoltuk, hogy a javaslataik figyelembevétele mellett készek lesznek arra, hogy a parlament keretei között kerüljön ez megvitatásra.

Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ebben az alkotmányban, amely reményeim szerint mindenki felelőssége lesz, fontos, hogy a kiszolgáltatottak védelméről is szót ejtsünk. Nem véletlenül a mi frakciónk a következő néhány hónapban a védelem szempontjait tartja a legfontosabbnak. Védelmet fizikai értelemben, ami a közbiztonságot illeti; védelmet gazdasági értelemben, hiszen a magyar társadalom kiszolgáltatott az elmúlt nyolc év szocialista kormányzásának eredményeképpen, a magyar fogyasztók kiszolgáltatottak a nagy kereskedőházaknak, a nagy áram- és gázszolgáltatóknak. Azt szeretnénk, ha az alkotmányozás folyamatába, illetve az elmúlt hónapok kormányzati lépéseibe ezeknek az embereknek a védelme végre beépülne, és képes lenne a magyar kormány a bátorság útját járva megvédeni végre húsz év után először azokat az embereket, akik naponta szembesülnek a bankok visszaéléseivel, naponta szembesülnek a gáz- és áramszolgáltatók visszaéléseivel.

Szeretném fölhívni a miniszterelnök úr figyelmét arra, hogy az elmúlt nyolc évben a magyar egészségügyi és oktatási rendszert szétverték. Itt nemcsak arról van szó, hogy valamit meg kell változtatni, hatékonyabbá kell tenni, hanem egy rossz rendszerből, a szocialisták totálisan káoszt okozó egészségügyi és oktatási rendszeréből végre egy jó rendszert kell szervezni. Arra kérem a kormányt, hogy ezt minél hamarabb tegye az Országgyűlés asztalára. És azt kérem minden képviselőtársamtól, hogy végre egyszer ne pártpolitikai szempontok, ne az orvosok vagy a pedagógusok szempontjai alapján vizsgálja meg a kérdéseket, hanem legyen szó végre egyszer a magyar betegekről és azokról a gyerekekről, akiknek arra van szükségük, hogy normális oktatási rendszerben részesüljenek, hogy versenyképesek legyenek a munkaerőpiacon. Ezt én kiemelten fontos dolognak tartom, és ehhez kérem a miniszterelnök úr segítségét a kormányzat részéről.

Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy valóban a munka lesz a legfontosabb kérdés, természetesen az, amit többen szóba hoztak, hogy lesz munka vagy nem lesz munka a következő hónapokban, de azért egy alapkérdést tisztázni kell. Az elmúlt nyolc évben ebben az országban a szocialisták kormánya miatt olyan rendszer volt, hogy az dolgozott, aki akart. Aki nem akart, annak nem kellett dolgozni, mert nyakló nélkül szedték föl a szociális segélyt, nyakló nélkül éltek vissza a rokkantnyugdíjazás lehetőségével az önök kormányainak munkája gyümölcsképpen. (Felzúdulás, közbekiáltások az MSZP soraiból.) Most végre tudomásul kell venni mindenkinek ebben az országban, hogy mindenkinek dolgoznia kell, akár tetszik, akár nem tetszik. (Közbeszólás az MSZP soraiból: És hol dolgozzon?) Ez nem akarás kérdése, ez az elvárása annak a társadalomnak, amely finanszírozza ezt a világot.

És végül, miniszterelnök úr, a legfontosabb dolognak továbbra is azt tartjuk, és ezzel adós az elmúlt esztendőből és az elmúlt néhány hónapból a kormány, hogy 2011-ben mutasson lehetőséget a 20-30 éves generáció számára, hogy ebben az országban érdemes itt maradni, érdemes itt egzisztenciát megalapozni, érdemes családot alapítani, érdemes otthont alapítani. A 20-30 éves generáció csalódott leginkább az elmúlt nyolc évben. Az elmúlt nyolc év politikája ezt a generációt elűzte ebből az országból, és a mi felelősségünk az, hogy végre esélyt adjunk nekik. Azt szeretném kérni a miniszterelnök úrtól, hogy a 20-30-asok szempontjai fő szempontok legyenek a következő hónapok átalakítási munkáiban, amihez bírni fogja a Fidesz-frakció támogatását.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)