Frakcióvezetői reagálás Orbán Viktor miniszterelnök „Kormányzati intézkedésekről” című felszólalására

Napirend előtti felszólalásra történő frakcióvezetői reagálás

LÁZÁR JÁNOS (Fidesz): Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség parlamenti frakciója osztozik azoknak az áldozatoknak és hozzátartozóiknak a sorsában, akiket ez az elképesztő tragédia, hazánk történetében még soha nem látott tragédia ért, és minden lépésében támogatja a kormányt, hogy kártalanítsa az érintetteket, és hogy e közösség újjáépítésében közreműködjék, hiszen a legnagyobb kárt ők szenvedték el, elveszítették az otthonaikat, elveszítették a falujukat, elveszítették mindenüket, sokan közülük az életüket és a szeretteiket is. Ez alapvetően egy emberi tragédia, ezt nyomatékkal szeretném aláhúzni, ezért nagyon fontos az emberi hozzáállás ebben a helyzetben. Az emberi hozzáállás pedig azt indokolja, hogy a kormánynak minél hamarabb újabb lépéseket kell tennie, amiről egyébként a kormány korrektül tájékoztatott bennünket a házbizottságban, és tájékoztatta a parlamenti pártok képviselőit informálisan is. A lépés pedig azért szükséges, mert a veszélyhelyzet, a vészhelyzet nem múlt el, és az újabb tragédia elhárítása érdekében azonnali intézkedésre van szükség, ezért a benyújtott törvényjavaslatot a Fidesz-frakció támogatni fogja a mai nap folyamán.

Ennek kapcsán azonban hadd jegyezzem meg, hogy tisztázni kell, kinek mi szárad a lelkén, és azt gondolom, kimondhatjuk, hogy sem jogi, sem morális értelemben ezért a katasztrófáért kegyelem nem létezik.

Tisztelt képviselőtársaim, azért is mondhatjuk ezt ki, mert a szálak sokkal messzebbre vezetnek, mint ahogy először tűnik, hiszen vegyük csak figyelembe, hogy mit követtek el azok, akik úgy kötöttek privatizációs szerződést ilyen nagy jelentőségű ipari vállalatokra, hogy a környezetvédelmi szempontokat vagy az emberi sorsokat, a néhány méterre található falvakban lakó emberek sorsát teljes egészében figyelmen kívül hagyták. Igenis tisztáznia kell a kormánynak, úgy gondolom, külön kormányzati vizsgálat tárgya kell az legyen, hogy a privatizáció óta eltelt időszakban a privatizációs szerződésből mit tartottak be, milyen környezetvédelmi szempontokat érvényesítettek, ezért külön szeretném – a frakció nevében is kérem ezt -, hogyha a kormány Mosonmagyaróvár és Almásfüzitő vonatkozásában is vizsgálatot rendelne el, hogy ott mi történt. Az embereknek és a frakciónak is az a benyomása, hogy a haszon, a profit, az olcsó állami vagyon minél gyorsabb megszerzése, kizsigerelése, a minél nagyobb profit, a minél nagyobb haszon minden más emberi szempontot és emberi sorsot felülírt az elmúlt időszakban.

Természetesen jó lenne tudni azt is, hogy az elmúlt nyolc évben az állami hatóságok mindehhez hogyan és milyen formában asszisztáltak, hiszen ez a gyár állítólag rendelkezett engedélyekkel; azt beszélik, néhány héttel ezelőtt is volt felülvizsgálat. Kérdezem, hogy ezek a hivatalnokok vajon még a helyükön vannak-e egyáltalán, milyen elbánásban lesz majd részük, illetve valaki ennek a hatósági eljárásnak a célját, eredményességét, a cég menedzsmentje, tulajdonosai és a környezetvédelmi hatóságok közötti összefonódásokat nyolc év távlatában fogja-e vizsgálni. Úgy gondolom, hogy ez igenis egy kiemelten vizsgálandó cél és feladat.

Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy olyan törvény, olyan jogszabályok szülessenek, amelyek igenis a tulajdonosok hatalmas, privatizációban megszerzett magánvagyonát bevonják a felelősség viselésébe. Nem lehet elkerülni… (Taps a Fidesz, a KDNP és a Jobbik soraiban. – Szórványos taps az LMP soraiban.) Akik ennek a privatizációnak 16 éven keresztül a nyertesei voltak, azoknak most fizetniük kell azért a kárért, amit az embereknek és a magyar társadalomnak okoztak. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ország leggazdagabb embereiről van szó, igenis viselniük kell a magánvagyonukkal is a felelősséget és a terheket.

Szeretném felhívni Jávor Benedek képviselőtársam figyelmét arra, hogy nekünk az a meggyőződésünk, hogy azok az emberek, akik ebben a gyárban dolgoztak – nem a gyárat vezették, és nem a tulajdonosai, hanem akik ebben a gyárban dolgoztak -, azok ártatlan emberek. Ártatlan ezrekről van szó, akiknek a munkahelye megmentése igenis közérdek. És ebből a közérdekből, a munkahelyek megmentésének közérdekéből, ha tetszik, a magyar alumíniumipar jövőjének, ha van még egyáltalán jövője, ennek a jövőnek a megmentése érdekében szükséges olyan törvény meghozatala, amely a kormány kezében azonnali, gyors és pontos intézkedések lehetőségét biztosítja. Nem megengedhető az, hogy akár a munkavállalók érdekeit, akár a környezeti károk elhárítását, a veszély elhárítását vagy a falu és a környék újjáépítését magánszempontoknak rendeli alá. Igenis közérdek, hogy a kormány e fölött a gyár fölött a katasztrófahelyzetben diszpozíciós lehetőséget szerezzen.

Nagyon kérem a miniszterelnök urat, mindent tegyen meg annak érdekében, hogy ennek a közösségnek az újjáépítése, újjászervezése minél hamarabb megtörténjen; a felelősök pedig ne kapjanak sem morális, sem jogi értelemben kegyelmet, magánvagyonukkal feleljenek; és igenis a hatóságoknak, a köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak a felelősségét is meg kell vizsgálni, hogy hogyan játszottak össze az engedélyezési eljárás folyamán.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz, a KDNP és a Jobbik soraiban. – Szórványos taps az LMP soraiban.)