Frakcióvezetői reagálás Orbán Viktor miniszterelnök „Jelentés a nemzeti konzultációról” című felszólalására

Napirend előtti felszólalásra történő frakcióvezetői reagálás

LÁZÁR JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Igen tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Házelnök Úr! Megfogadjuk, tiszteletben tartjuk mondandóját, amit az ellenzéki frakcióvezetők felszólalása kapcsán mondott, és frakciótársaimtól türelmet kért, csak hazugságok elhangzása közepette nehéz türelmet tanúsítani.

Az pedig fölháborító, hogy ma Magyarországon egymillió választópolgár fontosnak tartotta, hogy az alkotmányozás ügyében állást foglaljon, az LMP pedig nem tartja fontosnak, hogy parlamenti munkáját elvégezze, parlamenti esküjének eleget tegyen. Ezzel, azt gondolom, szemben állnak… (Közbeszólások a kormánypártok soraiból: Úgy van! – Taps ugyanott.) Ezzel, azt gondolom, szemben állnak azzal az egymillió emberrel, aki elmondta véleményét. Ez az egymilliós szám sokkal több annál, mint ahányan önökre szavaztak, szerintem érdemes lenne ezeknek az embereknek a véleményét tiszteletben tartani. És ha egymillió embernek ma Magyarországon fontos az alkotmányozás, képesek elmondani a véleményüket, akkor azt kérem öntől, hogy ezt tartsa szem előtt, és jöjjenek vissza az alkotmányozásba, vegyenek részt a további vitában, adják be módosító indítványaikat.

Nem itt, egy napirend előtti fölszólalásban kell elmondani a kritikákat, hanem el kell jönni, részt kell venni a törvényhozásban. Nem olyan lakossági fórumokat kell tartani, ahol három ember vesz részt, hanem ide kell jönni a törvény Házába (Derültség és taps a kormánypárti padsorokban.), és el kell mondani azt. Az önök ilyen jellegű tevékenysége nem váltja ki a törvényhozói munkát, amire, azt gondolom, önnek nemcsak lehetősége van, hanem kötelessége is.

Mesterházy képviselőtársam szavai pedig azért háborítanak fel, mert ő aztán végképp figyelmen kívül hagyta egymillió ember véleményét, holott, azt gondolom, ez számára is intő példa és jel kellene hogy legyen.

Képviselő Úr! Amit pedig a Fidesz-frakcióban ülő képviselőtársam kapcsán mondott, hadd hívjam föl a figyelmét arra, hogy az alkotmány a legnagyobb értékek között tartja számon a véleménynyilvánítás szabadságát, amit nem kívánunk semmilyen formában sem korlátozni. (Felzúdulás az MSZP soraiban. – Közbeszólások ugyanott, többek között: Az emberi életet véditek? Szégyen!) A véleménynyilvánítás szabadságába meggyőződésünk szerint Wittner Mária képviselőtársunk véleménye is beletartozik, mint ahogy a véleménynyilvánítás szabadsága abszolút és korlátozhatatlan Magyarországon. Ilyen volt az elmúlt 20 esztendőben, ezt az értéket, ezt a jogot tiszteletben kívánjuk tartani a következő időszakban is. Ez is világosan bizonyítja, hogy az aggályaik kétségeket hagynak maguk után. (Dr. Ujhelyi István: Ha mi mondtunk volna ilyet, mekkora botrány lett volna?!)

Tisztelt Képviselőtársaim! A nemzeti konzultációval kapcsolatos visszajelzések és a kérdőívekre adott válaszok kapcsán szeretném fölhívni arra a figyelmüket, hogy azok, akik válaszoltak, egyértelmű irányt szabtak az alkotmányozásnak, világos értékeket fogalmaztak meg, aminek a szerepeltetése nekünk kötelességünk. Ezért a Fidesz-frakció a szükséges módosító indítványokat beadja.

Szeretném megerősíteni a Harrach Péter képviselőtársam által elmondottakat a családi szavazójog, a családi szavazat tekintetében. Azt gondolom, könnyen lehet, hogy ez ma kimarad az alkotmányból, de hogy a következő 5-10 esztendő legfontosabb társadalmi vitája előtt állunk, abban egészen biztos vagyok. Azoknak is kell joga legyen Magyarországon, akik ebben az országban tisztességesen adót fizetnek, és eltartanak mindenkit, aki egyébként nem tud munkát végezni. Tehát azt gondolom, az aktív korú keresők érdekében igenis át kell gondolnunk azt, hogyan tudjuk az ő érdekeiket védeni, és a választási kampányok ne silányuljanak a 13. havi nyugdíj kérdésévé, hanem szóljanak azokról és azoknak is, akik ezt az országot működésben tartják, akik ezt az országot eltartják. Ezt különösképpen fontosnak gondolom. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Az életfogytiglan kapcsán világos az állásfoglalás, hiszen a véleménynyilvánítók közül több mint 825 ezren mondták azt, hogy a tényleges életfogytiglan intézményét be kell emelni az alkotmányba. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Most is benne van.) Mi nemcsak ezt fogjuk megtenni, hanem ugyanúgy, ahogy a három csapás intézményével világos irányt szeretnénk szabni a büntetőpolitikának, ahogy ezt tavaly megtettük, szeretnénk, ha az alkotmányba az önvédelemhez való jog és a tulajdon megvédésének joga is belekerülne Magyarországon, ami egy új… (Taps a kormánypárti padsorokban.) – ami a büntetőpolitikának a három csapással együtt, a tényleges életfogytiglannal együtt, az önvédelem jogával együtt és a tulajdon védelmével együtt egy új irányt ad, amely első helyen a jogkövetőket tartja tiszteletben, és azok érdekeit védi. Leszámol azzal a fogalommal, ami tizen-egynéhány éve megélhetési bűnözés címszóval került be a magyar közgondolkodásba; ami nem létezhet. Megélhetési bűnözés nem létezhet ebben az országban.

Tisztelt Képviselőtársaim! (Nyakó István: Ezzel a fizetéssel lehet ilyet mondani!) Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy ebben a parlamentben olyan képviselők vannak, akiket fölhatalmaztak a választók arra, hogy gyakorolják a jogukat, törvényeket hozzanak és alkotmányozást is végezzenek. Nagyon érdekes Schiffer képviselőtársamnak az az álláspontja, hogy az elmúlt 20 év legitim volt, ez pedig nem legitim. Mondja már, képviselő úr: az elmúlt 20 évben mikor volt lehetősége az embereknek arra, hogy szavazzanak az alkotmányról? Most van, mert általunk elvégzik ezt a szavazást és ezt az alkotmányozó munkát. (Közbeszólások az MSZP soraiban. – Taps a kormánypártok soraiban.)