„Tisztaság és gyorsítás”

Napirend előtti felszólalás

LÁZÁR JÁNOS (Fidesz): Igen tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Az elmúlt esztendőben sokan csodálkoztak azon, hogy a magyar választópolgárok hogyan adhatnak egy politikai erőnek ilyen mértékű felhatalmazást, és a kedélyek még ma sem nyugszanak az ebből kiinduló vita miatt.

Sokan nem értették meg, hogy a magyar választópolgárok elveszítették a közbizalmukat, elveszítették a bizalmukat a régi hatalmat és politikát gyakorlókban, aminek az egyik oka az, hogy akik korábban bizalmat kaptak, politikai lehetőséget kaptak és hatalmat gyakoroltak az országban 8 éven keresztül, büntethetetlenek voltak. Nem lehetett őket elkapni. Kialakult az emberekben egy olyan érzés, hogy aki politikus, az szabadon lophat, csalhat, hazudhat, semmiféle következménye nincsen. Kialakult egy olyan érzés az emberekben 8 év szocialista kormányzás alatt, hogy akik felül vannak, azok bármennyit lophatnak és bármit megtehetnek.

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség azon képviselői, akik az alkotmányügyi bizottságban ülnek, néhány nappal ezelőtt benyújtottak egy törvényjavaslat-csomagot, amely a közélet tisztasága és a büntetőeljárások gyorsítása céljából született meg. Ez a törvényjavaslat annak a próbája, hogy akik ma parlamenti képviselők, itt ülnek az Országgyűlésben, politikusként merik-e a politikusokra vonatkozó büntetőeljárási, polgári peres eljárási és általában a különböző játékszabályokat megváltoztatni. Van-e a mai politikai elitben annyi bátorság, hogy szigorítsa a politikusokra vonatkozó büntetőeljárások feltételeit, vagy a mostani politikai elit, a mostani bizalmat gyakorlók cinkosai az elmúlt 8 év hatalmat gyakorlóinak.

Ez a tétje annak a törvényjavaslatnak, amelyet képviselőtársaink javasolnak megfontolásra az Országgyűlés számára. A közbizalom helyreállítása, a korrupcióellenes valódi küzdelem lesz a tétje ennek a küzdelemnek, amelyben mindenkire számítunk, aki parlamenti képviselő. Azt kérjük parlamenti képviselőtársainktól, hogy tegyenek javaslatokat, mondják el a véleményüket, és vegyenek abban részt, hogy maguk a politikusok tegyenek rendet a közéletben, szigorodjanak a politikusokra vonatkozó szabályok és a nagy gazdasági bűncselekményekre vonatkozó szabályok, amelyek alapvetően voltak képesek a közbizalmat az elmúlt 8 esztendőben megrendíteni. (Közbeszólás a Jobbik padsoraiból.)

A Szocialista Pártnak olyan büntetőpolitikája érvényesült, amely lassú volt, enyhe volt és kivételező volt. Kivételeket tett, kivételező volt, olyan kivételező volt, amely a politikai osztályt mentesítette a felelősségre vonás alól.

Akik a mi javaslatunkat támogatják, azok azt támogatják, hogy a Kulcsár-ügy, a Tocsik-ügy, a Postabank-ügy ne ismétlődhessen meg, ne ússzák meg, és ne teljen 15 évbe, amíg az igazság közelébe juthatunk. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból. – Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Úgy van!) Természetesen lesznek olyanok, akik Tocsik Márta mellé állnak, akik Princz Gábor mellé állnak, és természetesen Kulcsár Attila kezét akarják még most is fogni. Ez a vízválasztó vonal: képesek lesznek-e a politikusokra vonatkozó szabályokat szigorítani, és ezen büntetőügyekben (Közbeszólás az MSZP padsoraiból.) képesek lesznek-e gyorsítani az eljárást?

Mi nem szeretnénk mellébeszélni. Nekünk az a világos meggyőződésünk, az a tapasztalatunk, hogy Magyarországon vannak olyan bíróságok, amelyek lassúbbak, és vannak olyan bíróságok, amelyek gyorsabbak. Miért ne vihetnénk azon bíróságok elé a politikusok által elkövetett bűncselekményeket, amelyek gyorsabbak? Miért kellene szándékosan a lassúbb bíróságokra vinni a politikusok által elkövetett bűncselekményeket?

Igen, nekünk az a meggyőződésünk, hogy egy büntetőeljárásban az első 24 órának igenis fontos szerepe van. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.) A bizonyítékok megszüntetésével, elrejtésével, az egész büntetőeljárás megakadályozására tett kísérletekkel volt tele az elmúlt 8 év büntetőeljárás-története, amikor politikusok vagy közéleti szereplők kerültek az ügyek közvetlen fókuszába.

Szeretném azt is elmondani, hogy igen, mi értjük azt, amit az ügyvédi kamara mond, de azért azzal legyünk tisztában: a védőügyvédek azért dolgoznak, hogy a politikus bűnözők megússzák. (Zaj és közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között: Szégyelld magad!)

Mi meg azért kell hogy dolgozzunk, hogy az emberek pénzét megvédjük. Ez a különbség kettőnk között. (Zaj az MSZP soraiban.) El kell dönteni, hogy a bűnözők oldalán álló, pénzt kapó védőügyvédeket tetszenek támogatni, vagy pedig azon az oldalon állnak, ahol mi szeretnénk, ha az állam büntető igénye és az állam büntetőpolitikája érvényesülne. (Dr. Bárándy Gergely: Ezt a kommunista dumát már rég hallottam. – Nagy zaj az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Felhívom a figyelmét mindazon képviselőtársaimnak, akit nem érint még ez a probléma, addig legyen szíves csöndben lenni. (Derültség és taps a kormánypártok soraiban.)

LÁZÁR JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Mi megfontoltuk az észrevételeket, megfontoltuk a javaslatokat, és ennek jegyében terjesztettük be az Országgyűlés számára ezt a büntetőeljárási és polgári perrendtartás-módosítási javaslatunkat. Azt kérem önöktől, hogy a közbizalom helyreállítása érdekében támogassák a javaslatot, és segítsenek abban, hogy a politikus bűnözőkre vonatkozó szabályok szigorodjanak, és aki politikusként visszaél a köz bizalmával, az kiérdemelje “méltó jutalmát”, és végre az igazság győzedelmeskedhessen.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)