Reagálás Schiffer András (LMP) „A helyzetről” című felszólalására

Napirend előtti felszólalásra történő reagálás a Kormány nevében

LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársam! Volt némi igazság a megállapításaiban, de próbált dolgokat összemosni, amelyeknek egymáshoz semmi köze nincsen. Abban van igaza, hogy egy kormánynak a nemzeti érdek érvényesítése kapcsán törekednie kell arra, hogy valóban a 3/3-ot képviselje. Ezért van az, hogy Magyarországnak az elmúlt négy évben és a következő négy évre is – mondhatom nyugodt lelkiismerettel és jó szívvel – nem érzelmi kérdés egy kapcsolat, hanem alapvetően értelmi és érdekkérdés. Ön felülvizsgálhat bármilyen együttműködést Oroszországgal, amely nem szerelmi viszony a mi esetünkben, praktikusan arról szól, hogy 3 millió 600 ezer háztartásban 2014 novemberétől 2015 áprilisáig hogy lesz gáz. Ön vállalhatja a felülvizsgálatát, hogy ne gázzal fűtsön ez a 3 millió 600 ezer háztartás, de ezek bizony gázzal fűtenek, és ennek a gáznak a 80 százaléka Oroszországból származik. Ez az adottság, ez a determináció, ehhez kell, hogy viszonyunk legyen, és ebben próbálunk a legpraktikusabban, a leghatékonyabban, eskünknek megfelelően eljárva, teljesen – idézőjelbe téve – az ország hasznát és boldogulását keresve eljárni.

Ön összekavar egy konkrét jogi aktust és egy politikai vitát arról, hogy Magyarország külkapcsolatai helyes vagy helytelen irányba mennek. Remélem, nem azt akarja mondani, képviselő úr, vagy nem azt akarja elhitetni a parlamenttel, hogy Amerikában, a demokrácia fellegvárában és a jogállamiság fellegvárában létezik az, hogy ha valami nem tetszik az amerikaiaknak egy országban, akkor ezért cserébe kitiltanak embereket, az adott állam állampolgárait. Szerintem ez elképzelhetetlen. (Moraj a kormánypárti sorokban. Közbeszólás az MSZP soraiból: Ez vicc!) Őszintén mondom, hogy ez nem vicc, képviselőtársaim, ez halálosan komoly dolog, ez nagyon is komoly dolog.

Szerintem az elképzelhetetlen, hogy politikai nemtetszésnek magyar állampolgárok kitiltása, indok nélküli kitiltása legyen netán a retorziója. A magyar kormány álláspontja, hogy ez, ami történt az elmúlt héten, egy konkrét kitiltási ügy, és nincs köze a magyar-amerikai politikai viszonyhoz, amelynek vannak vitái természetesen.

Szijjártó Pétert azért küldte most Orbán Viktor Washingtonba, hogy részben tájékozódjon azokról a kritikákról, amelyek alap nélkül vagy alappal megfogalmazódtak az amerikai-magyar viszonyban, különös tekintettel az ukrán-orosz konfliktusra. Kétségtelen, hogy el kell magyaráznunk minden szövetségesünknek. Engem is elküldött Berlinbe Merkel kancellár kancelláriaminiszteréhez a miniszterelnök, annak érdekében, hogy próbáljam megvilágítani, hogy Magyarországnak milyen viszonya van, milyen pragmatikus és praktikus viszonya van és kell legyen Oroszországgal a Déli Áramlat megépítése kapcsán, a gázszállítás és az olcsó energia miatt. De ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk elkötelezett NATO-szövetségesek, természetesen anyagi és adófizetői teherbírásunk függvényében, és nem jelenti azt, hogy ne lennénk az Európai Unió megfelelő szövetségesei.

Ha arra a politikai vitára gondol, ami Amerikában megfogalmazódik, a jogállamiság, az értékválasztás kérdése, akkor az Amerikai Egyesült Államok kormányát kénytelenek vagyunk Brüsszelbe elküldeni, ugyanis Magyarország az Európai Unió tagjaként átesett egy soha nem látott alaposságú vizsgálaton az elmúlt négy esztendőben. Az Európai Bizottság és a Velencei Bizottság minden egyes jogállamiságot érintő kérdést – ön ezt jól tudja, hiszen részt vett a vitában – alaposan megvizsgált. Az Európai Bizottság, egyedül Magyarországról az Európai Unió tagjai közül, bizonyítványt állított arról ki, hogy van, ami jó volt az Alaptörvény koncepciójában, van, amit módosítunk kellett, és van, amit bíróság elé vittünk. Ott volt, amit megnyertünk, és volt, amit elveszítettünk, ezért természetesen módosítanunk kellett a különböző törvényeken. Ugyanez történt a Velencei Bizottság esetében. Az Európai Bizottság a Magyarországgal szemben folytatott jogállami vizsgálatokat lezárta, és a magyar jogállamiságot az európai rendnek megfelelőnek találta. (Dr. Bárándy Gergely: Ez nem igaz!) Dehogynem igaz! (Dr. Bárándy Gergely: Egyszerűen nem igaz!) Képviselőtársam, belekiabálhat, de a valóság az az…

ELNÖK: Legyen szíves visszafogni magát, képviselő úr, ha szabad kérnem!

LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: A valóság az, hogy az Európai Bizottság négyéves vizsgálat után – Barroso elnök bejelentette itt Budapesten, szeptember elején – minden vizsgálatot lezárt, ami a jogállamiság bizottsági vizsgálatát illeti, a Velencei Bizottsághoz hasonlóan.

A konkrét ügyben, képviselő úr. Nekünk, a magyar kormánynak arra van szükségünk, hogy az Amerikai Egyesült Államok segítséget nyújtson ahhoz, hogy megtudjuk, kik azok, akik hiteles információk szerint valamit elkövettek, lehet, hogy bűncselekményt követtek el. Sem a gazdasági miniszternek, sem a miniszterelnöknek nincs hiteles információja, nincs bűncselekmény alapos gyanúját megalapozó információja arra, hogy bármely magyar kormánytisztviselő bármilyen bűncselekményt elkövetett volna vagy annak a gyanúja felmerülne. Ha lenne, akkor régen megtett volna már mindent a vizsgálat érdekében és a felelősség megállapításában. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya tud nekünk segíteni – akik bizonyára egy konkrét ügyben konkrét információkkal rendelkeznek –, hogy átadják azokat az információkat, amelyek alapján szigorú és következetes vizsgálatot fogunk indítani.

Nem tudunk 900 ezer közalkalmazottat, köztisztviselőt levizsgálni, hogy hányan kaptak az amerikaiaktól értesítést. Ráadásul az amerikai kormány nem köteles közölni a kitiltás indokát sem. (Taps a kormánypártok soraiból.)