Reagálás Harangozó Tamás (MSZP) „Aktuális ügyeinkről” című felszólalására

Napirend előtti felszólalásra történő reagálás a Kormány nevében

LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Harangozó képviselőtársamnak mindannyian hálásak lehetünk, mert az MSZP belső vívódásait és frusztrált helyzetét szépen mutatta be és demonstrálta itt nekünk az előbb, amikor fölszólalásában eklektikus formában jó néhány napi aktualitással próbálkozott. Ezekből néhányat a kormány nevében, tekintettel arra, hogy az MSZP belügyeiről van szó, csak kellő visszafogottsággal igyekszem kommentálni.

Magyarországon a politikai korrupció a választók szemében egyet jelent az MSZP-vel. (Zaj, felzúdulás, közbeszólások az MSZP soraiból. – Lukács Zoltán: Régebben ennél jobb voltál.) Tehát, ha valakinek politikai korrupció jut az eszébe, az jelen pillanatban a Magyar Szocialista Pártot jelenti. (Zaj.) Ebben az összefüggésben önnek nagy igazsága van… (Közbekiáltások az MSZP soraiból.) Ha megengedi, elmondom, ebben az összefüggésben önnek nagy igazsága van, hogy a Magyar Szocialista Párt korruptságának lett politikai következménye, mert ha önök nem lettek volna olyan korruptak, amilyenek, nem nyertünk volna kétszer ilyen arányban választást. Tehát igazából a mi választási győzelmünkhöz az önök korruptsága nagymértékben járult hozzá. Ez természetesen senkinek nem ad fölhatalmazást, sem önöknek, sem másnak, csak lássunk világosan, amikor önök korrupcióról beszélnek és korrupcióval való megbélyegzésről, azt részben tapasztalatból teszik, részben pedig a legkorruptabb politikai párt a rendszerváltozás óta, az a Magyar Szocialista Párt volt. (Felzúdulás, közbeszólások az MSZP soraiból.)

A másik megjegyzés, ami a költségvetésre vonatkozik, a magyar kormány két alkalommal az elmúlt héten áttekintette a gazdasági miniszter költségvetési javaslatát, és a költségvetési javaslatot a törvényeknek megfelelően a Költségvetési Tanácsnak és az Országgyűlésnek benyújtja a 2015-ös évre vonatkozóan, de már 2016-os kitekintésekkel is. Önöknek mindenről mindig a megszorítás jut az eszébe. Nem lesz megszorítás a ’15-ös és a ’16-os költségvetésben sem. (Zaj, közbekiáltások az MSZP soraiból, köztük dr. Harangozó Tamás Attila: Nem, mert már volt.) Nem lesz forráskivonás sem a ’15-ös és ’16-os költségvetésben, sőt a ’15-ös költségvetésben amellett, hogy jó néhány társadalmi rendszer a jelenlegi szinten fog üzemelni, és ezt a színvonal-emelkedést meg fogjuk őrizni (Zaj az MSZP soraiban. – Az elnök csenget.), a következő években a devizahitelesek támogatására és a bankok elszámoltatására kiemelt figyelmet fogunk fordítani.

Mondandójának talán a legaktuálisabb része, tekintettel arra, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság nemrégen fejezte be az ülését, az az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország viszonyát a kormány szerint komolyan, érdemben és mélyrehatóan befolyásoló, jelenleg a sajtó és az ország közvéleménye előtt heverő ügy. Először is azzal szeretném kezdeni, amit annak idején George Bush amerikai elnök itt mondott Budapesten 2006. június 23-án, mégpedig az ’56-os forradalomról való megemlékezés kapcsán: „Magyarország Európa szívében van, Magyarország a szabadság diadalát jelenti a zsarnokság felett, és Amerika büszke arra, hogy Magyarországot barátjának nevezheti. (Zaj, közbekiáltások, derültség az MSZP soraiban: Az mikor volt már? – Az már jó rég volt.)

Azt tudom önöknek mondani, hogy Magyarország számára ebben és minden más, Amerikát illető vitában a legfontosabb tétel az, hogy az amerikai nép és a magyar nép hosszú idő óta kiemelkedő barátságot és meghatározó, önzetlen barátságot ápol egymással. Így volt ez a háború után, így volt 56 után, amikor emberek százezreit mentették meg az amerikaiak, és így volt akkor is, amikor a 90-es években mindent megtettek annak érdekében, hogy Magyarországgal szövetségben Közép-Európában kialakuljanak a demokratikus intézményrendszer jogállami föltételei. És így volt ez akkor is, amikor együtt szövetségesként harcoltunk adott esetben a NATO-misszióban, vagy próbáltunk közösen a délszláv háborúknak véget vetni, és a Balkánon békét teremteni. Magyarország megbízható és jó szövetségese volt részben hivatalosan, részben pedig a két nép közötti baráti tisztelet és barátság okán is az Amerikai Egyesült Államoknak. A magyar kormány a jövőben is tiszteletben fogja tartani a két nép barátságát, sőt ezt tartja a legfontosabbnak, és a mai ügyet is úgy tekinti, hogy hogyan érintheti ez a két ország és a két nép barátságát, a magyar kormány számára pedig stratégiai szövetséges az Amerikai Egyesült Államok.

Ezeréves államiságunk története ellenére mi egy kis ország és kis nép vagyunk, ezért szükségünk van nagy barátokra, és ebben a helyzetben a helyzet megértéséhez szükségünk van az Amerikai Egyesült Államok segítségére. Tudomásul vesszük azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok ideiglenes ügyvivője szerint több magyar állampolgárral szemben az Amerikai Egyesült Államok jogi eljárásának teljes mértékben megfelelő jogi korlátozásokat, belépési korlátozásokat alkalmaz az USA területére, de barátként, olyan barátként, ahol a két nép igazi barát és szövetséges, segítségért fordul a magyar kormány az Amerikai Egyesült Államok kormányához annak érdekében, hogy igazi barátként tájékoztassa a magyar kormányt az Amerikai Egyesült Államok kormánya arról, hogy mindez miért történik.

Hivatkozva arra az állításra, amely szerint az Amerikai Egyesült Államok kormányának hivatalos és megbízható, hiteles információja van arról, hogy ezen személyek milyen ügyekbe keveredtek, sem a személyeket, sem az ügyeket a magyar kormány semmilyen formában nem ismeri. (Taps a kormánypártok soraiból.)