Reagálás Hörcsik Richárd (Fidesz) „Kecskére káposztát?” című felszólalására

Napirend előtti felszólalásra történő reagálás a Kormány nevében

LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Először is szeretném megnyugtatni képviselőtársaimat és az Országgyűlést is, hogy az Európai Unió fejlesztéspolitikája tekintetében is a magyar kormány áll minden vizsgálat elé, és bárki bármikor bármit vizsgálhat Magyarországon. Semmiféle akadályát nem látjuk annak, hogy az Európai Unió a 2007-13. közötti időszak elszámolásával kapcsolatban a jelenleginél is sokkal több és részletesebb vizsgálat alá vonja az országot, tekintettel arra, hogy mi is úgy gondoljuk, 2007-10. között bőségesen van mit vizsgálni, sőt tudunk jó példát is szolgáltatni arra, hogy a 2012., a 2013. és a 2014. évben hogyan sikerült megmenteni az országot attól, hogy elveszítsük a rendelkezésre álló mintegy 8200 milliárd forintnak egy nagyon jelentős részét.

Szeretném elmondani önöknek, hogy 2010. előtt ebből az európai uniós fejlesztési politikából kifizetés lényegében alig valósult meg. Azok a kifizetések pedig sok esetben nem állták ki a nyilvánosság és az átláthatóság próbáját.

Ami a tényeket illeti, azok valóban izgalmasak, tisztelt képviselőtársam. (Gőgös Zoltán: …nem szakad le a plafon!) Az a hír érkezett Magyarországra, hogy az Európai Bizottság Gyurcsány Ferencet és annak cégét bízta meg Magyarország ellenőrzésével. Egy olyan embert, akiről azért a történelemkönyvek azt az egy mondatot ‑ ha többet nem is ‑ biztos, hogy megjegyzik, amikor azt mondta, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal; „hazudtunk reggel, délben, este”, talán így szól a szó szerinti idézet. Egy olyan emberre bízzák Magyarország ellenőrzését, aki saját maga állítása szerint hazudott reggel, délben és este. Ez nem komolytalan, tisztelt képviselőtársaim, mert az Európai Unió Regionális Főigazgatósága a hírek szerint 5 millió eurónyi megbízást biztosít annak az Altus Zrt-nek, amelynek magyarországi nyilvántartások szerint négy darab munkatársa van, és ennek a négy embernek kell majd objektíven véleményeznie a magyar fejlesztéspolitikai rendszert.

Egyelőre még tisztázatlan, hogy ez valami júdáspénz lenne, tekintettel Gyurcsány Ferenc elévülhetetlen, a nemzetközi munkásmozgalomban betöltött érdemeire (Derültség a kormánypártok soraiban.), és esetleg a visszavonulását készíti elő a volt miniszterelnök úr, ehhez van szükség erre az 5 millió euróra, vagy pedig komolyan kell vennünk ezt a jelenséget, és arra kell készülnünk, hogy egyszer csak egy aktatáskával a miniszterelnök úr kedves felesége, a fejlesztéspolitika szakavatott szakértője, Dobrev Klára asszony bevonul majd a fejlesztéspolitikai államtitkárságra, és ott megkezdi az Európai Unió megbízásából a vizsgálatokat és az ellenőrzéseket. (Burány Sándor: …Orbán Győző cégeinek vizsgálatát!)

Először is, azt hiszem, az Európai Unió nem gondolta végig a döntést. Mi tájékoztatni fogjuk arról az Európai Bizottságot, hogy bizonyára elkerülte a figyelmüket az, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr ma is aktív közszereplő, részt vesz a pártpolitikában. Azt gondolom, hogy… (Dr. Schiffer András: És ez kinek a felelőssége?) Elnézést kérek, képviselőtársam, ha meghallgatna, az megtisztelne. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság egy aktív pártpolitikában részt vevő közszereplőtől, volt miniszterelnöktől, aki láthatóan időnként ‑ hogy más állapotot ne említsek ‑ sértődött állapotban szennyezi a magyar közéletet szavaival (Dr. Schiffer András nevet.), na most egy ilyen közszereplőtől hogyan várhatja el az Európai Bizottság, hogy objektív véleményt mondjon Magyarország gazdasági-társadalmi helyzetéről vagy éppenséggel a fejlesztéspolitika aktuális állásáról.

Tisztázatlan, hogy ez miért ér meg a hírek szerint 5 millió eurót. De megnyugtatok mindenkit, Magyarország mellett rejtélyes okoknál fogva még Bulgária ellenőrzése is az Altus Zrt-re lett bízva. Valószínűleg a dologban van valami olyan háttér, amit mi nem ismerhetünk, vagy én legalábbis életkoromnál fogva ezekkel a történelmi tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkezhetek, ami az Altus Zrt-t Bulgáriával összeköti.

Mindenesetre szeretném felhívni még egy apróságra a figyelmüket, hogy ennek a cégnek, az Altus Zrt-nek még két fantasztikus felkészültségű munkatársa van, egy bizonyos Heil Péter, aki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyettese volt, Gyurcsány miniszterelnök úr bizalmi munkatársa, és Jobbágy Valér, korábbi kolléga, aki szintén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, illetve a Nemzeti Fejlesztési Hivatalnál, valamint a korábbi Miniszterelnöki Hivatalnál végezte a munkáját.

Nem lepődnék meg, hogyha ezek az emberek aktív tevékenységet folytatnának, illetve nem lepődök meg azokon a híreken, amikor Magyarországgal kapcsolatban ötlettippeket kell adni arra nézve, hogy mit kell vizsgálni, milyen ügyeket kell elővenni. Érdekes, milyen pályázatokat kell kiszúrni, hiszen szúrópróba szerint zajlik valami rejtélyes oknál fogva az Európai Bizottság ellenőrzése, és nem lepődnék meg azon, ha Heil Péter és Jobbágy Valér urak adnák az ötletet a regionális bizottságnak, feltételezhetően ezért kapják az 5 millió eurót, hogy Magyarországról jelentsenek, és talán feljelentésekkel is biztassák az Európai Bizottságot.

Nézetem szerint az Európai Unió és a Bizottság érdeke, hogy szavahihetősége és tekintélye ne sérüljön Magyarországon. Ha az Európai Bizottság azt akarja, hogy komolyan vegyék, akkor kérni fogjuk, hogy ezt a döntésüket felülvizsgálják. (Taps a kormánypártok soraiban.)