Reagálás Tóbiás József (MSZP) „Aktuális ügyeinkről” című felszólalására

Napirend előtti felszólalásra történő reagálás a Kormány nevében

LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. Igen tisztelt Képviselőtársam! Látom, hogy a nyár nem vitte közelebb a különböző politikai pártokat ahhoz az eszményhez, hogy amikor egy ellenzéki képviselő feláll – előre mondom, az én pártomnak is van mit tanulnia -, akkor a kritika mellett elmondja, hogy mi a megoldás. (Gőgös Zoltán: Be van nyújtva! – Közbeszólások az MSZP soraiból: A Ház előtt van!) Én jó néhány kérdésben talán még osztani is képes lennék az ön becses véleményét, csak semmiféle megoldást nem látok, ugyanis ön két dolgot mond egyszerre. Az egyik az – szó szerint -, hogy senki nem szeretné, hogy ilyen átvándorlás legyen a hazájában. Mondja meg nekem, képviselő úr, hogy mi az orvosság az ilyen, gondolom, Magyarországon zajló átvándorlással szemben! Tegyék le írásban, hogy mi az átvándorlással szemben az orvosság, és azt kész a kormány mérlegelni. Az átvándorlással szemben szerintünk – és egyébként a schengeni rendszer szerint is – egyetlenegy megoldás van, ez pedig a szabályozott, ellenőrzött, kontrollált belépés az Európai Unióba és az ország határainál. Semmi mást nem szeretnénk elérni a biztonsági határzárral, a fizikai zárral, az élőerős zárral és a jogi védelemmel, mint hogy arra rávegyük a velünk együttműködni nem akaró bevándorlókat, hogy legyenek szívesek, menjenek el a belépési pontokhoz.

Én osztom azt, képviselő úr, hogy az emberiesség ennek az éremnek a másik oldala, és nagyon fontos, hogy a magyar társadalom a saját hagyományai és az erkölcsi helyzete miatt hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez. De azt elvárhatjuk-e egy jó szándékkal, tisztességes szándékkal a határaink felé érkezőtől, hogy legyen szíves a Bevándorlási Hivatalt a határátlépési pontnál felkeresse? Elvárhatja-e Magyarország azt a Keleti pályaudvarnál lévőktől, hogy legyenek szívesek, a rendőrség segítségével keressék fel a Bevándorlási Hivatalt, és a menekülttáborokban biztosítjuk számukra az ellátást? Ön azt akarja mondani, hogy ha valaki idejön Magyarországra, letáboroz valahol, több százan vagy több ezren, akkor ott nekünk menekülttábort kellene létesítenünk? Önök ezt akarják mondani? Hogy ha itt, a Parlament előtt letáboroznak vagy az ön otthona előtt azok, akik idejönnek ebbe az országba, akkor nekünk menekülttábort kell létesíteni? Mi semmi mást nem teszünk, képviselő úr, a tisztelet hangján megkérjük ezeket az embereket, hogy tartsák be hazánk törvényeit.

Az a helyzet, képviselő úr, hogy részben a német kormány zavaros kommunikációja miatt, részben azért, mert nagyon sokan hívják őket Európába és nem beszélnek velük világosan, ezekben az emberekben az a hit van, hogy ők mindenféle kontroll és ellenőrzés nélkül beléphetnek Európába. Ezeket az embereket, akik ott állnak a Keletinél, súlyosan félrevezetik. Nem merik nekik megmondani, hogy majd válogatni fognak közöttük, hogy lesznek, akiket majd visszaküldenek. Mit mondott a spanyol miniszterelnök, amikor kijött Merkeltől? Kétfajta menekült van: megélhetési menekült és politikai menekült. A megélhetési bevándorlókat nem fogjuk befogadni. 160 ezren jöttek be augusztus végéig Magyarországra, ebből magukat 50 ezren vallották szírnek. Nem tudjuk, hogy szírek-e, ennyien vallották magukat szírnek. Feltételezve, hogy azok, a többi százezerrel, akiről esetleg majd Németország vagy a nyugat-európai országok egy hónap múlva, fél év múlva vagy egy év múlva, amikor a kérelmüket elbírálják, hiszen Németországban egyéves késedelemmel bírálják el a benyújtott menekültügyi kérelmeket, kiderül, hogy vissza fogják őket küldeni, akkor hová fogják visszaküldeni, képviselő úr? Ide, Magyarországra! Fel van ez az ország arra készülve, hogy százezer embert befogadjon, akiknek nincs hová menniük és nincs másutt helyük?

Képviselő úr, azért van szükség a szabályozott és ellenőrzött beléptetésre, és ebből nem engedhet a kormányzat, és nem engedhet a parlament sem, mert ha ide visszatoloncolnak majd embereket – 26 ezer emberről már bejelentette Németország, hogy ide akarja visszaküldeni -, akkor nekünk el kell döntenünk, hogy ezeket az embereket megpróbáljuk visszaküldeni abba a biztonságos országba, ahol az EU-ba beléptek, Görögország, vagy abba a biztonságos országba, amely EU-tagjelölt, Szerbia, vagy pedig ezek az emberek arra várnak majd, hogy befogadjuk őket Magyarországra? Ez lenne a politikai álláspontjuk? Mert akkor beszéljünk erről, hogy önöknek az a politikájuk, hogy mindenkit be kell fogadni, aki ebbe az országba visszautasításra kerül.

Schengen feladása: Vona képviselő úr érdekes dolgot mondott, és Tóbiás frakcióvezető képviselőtársam szavaiból egy eklektikusnak mondott rendszer épül ki, de itt azért a Schengenhez való hozzáállás kapcsán beszéljünk világosan! Hallották-e önök, képviselőtársaim, hogy mit mondott az Osztrák Szövetségi Köztársaság kancellárja? Fölszólítja Magyarországot, hogy tartsa be a schengeni egyezményt. Ez mit jelent? Ha nem fogjuk tudni betartani Schengent, mi maradunk Schengenen kívül, ki fognak bennünket rakni Schengenből (Tóbiás József: Ezt mondjuk fél éve, és nem csináltok semmit! – Gőgös Zoltán: De nektek kerítés kell!), a Szombathelyről, Sopronból Ausztriába dolgozni járó emberek több órát fognak állni a határon. Ha mi nem védjük meg Schengent, helyettünk nem védi meg senki ezek szerint, és akkor Schengent velünk szemben fogják majd érvényesíteni.

Ehhez kérem a mérlegelésüket, a higgadtságukat és a józanságukat, nem vitatva az emberiességi kötelességeinket. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)