„Bevándorlás és nemzeti érdek”

Napirend előtti felszólalás a Kormány nevében

LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. Igen tisztelt Országgyűlés! Ma a kormány nevében azért kértem szót, hogy részben az Országgyűléshez forduljak, részben pedig tájékoztassam az Országgyűlést Magyarország kormánya nevében arról a kialakult rendkívüli helyzetről, amely Magyarország számára fantasztikus és különleges kihívásokat tartalmaz, ami a bevándorlási, népvándorlási krízist illeti és válságot jelenti Európa számára.

Először is úgy gondolom, hogy minden parlamenti képviselőtársam ismeri azt a válságos helyzetet, amelybe tucatnyi ország került az elmúlt öt esztendőben, és amelynek hatására emberek milliói keltek útra. Egyetértünk abban, hogy nem a betegség tünetét, hanem magát a betegséget volna ideális kezelnünk, és mindannyian parlamenti pártként, országgyűlési képviselőként vagy kormányként részt veszünk ezeknek a válsággócoknak a kezelési programjaiban, abban, hogy az embereknek ne kelljen elhagyni a hazájukat, hiszen ez lenne az ideális megoldás.

Amíg azonban ezek az emberek útra kelnek, az a kötelességünk, hogy részben az alkotmányból eredően az országot védjük, az ország határát védjük, részben pedig a schengeni egyezmény alapján Európa határát védjük. Először is azt szeretném kérni mindenkitől, aki Magyarország felé tart, mindenkitől, aki illegális bevándorlóként, gazdasági bevándorlóként, megélhetési bevándorlóként vagy politikai menekültként közelít az ország határához, tartsa tiszteletben Magyarország és az Európai Unió határait, tartsa tiszteletben Magyarország és az Európai Unió törvényeit, és csak a kijelölt határátlépési pontokon, Magyarország és az Európai Unió törvényeinek megfelelően lépjen be az országba. Tehát együttműködést kérünk mindazoktól a millióktól, mindazoktól a százezrektől, akik Magyarország felé tartanak.

Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy július 6-ig, a legutóbbi ülésünkig a Magyarország területére illegálisan belépők száma 73 ezer volt, július 6-a és szeptember 3-a között pedig ez a szám az év egészét nézve elérte a 160 ezret, tehát több mint duplájára emelkedett két hónap alatt. Azzal kell számolnia a magyar Országgyűlésnek – amelytől kérjük, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, fogadjon el országgyűlési határozatot, fejezze ki az álláspontját -, és azzal kell számolnia a végrehajtó hatalomnak, a kormánynak, hogy az elmúlt évtizedekben nem tapasztalt, csak a délszláv válsághoz hasonlítható migrációs hullám, bevándorlási krízis fenyegeti Európát és az országot.

Szeretném jelezni önöknek, hogy a mai napon azt kérjük az Országgyűléstől, hogy törvények módosításával segítse a kormányt, és adjon felhatalmazást az ország déli határának a védelmére. Ez három dolgot fog jelenteni. Először is jelenteni fog egy fizikai védelmet, amelyet biztonsági határzár segítségével valósítottunk meg és fogunk megvalósítani. Jelenteni fog egy élőerős rendőri védelmet, amelyet a magyar rendőrség bevetésével és megerősítésével fogunk végrehajtani. És kérjük önöket, adjanak jogi védelmet, nyújtsanak segítséget a jogi védelem kialakításában a törvények módosításával, a büntető törvénykönyv szigorításával. Csak ez a határozott, következetes fellépés segítheti azt, hogy ezek az emberek ne illegálisan jöjjenek be az országba, hanem az Európai Unió törvényeinek és Magyarország elvárásainak megfelelően ellenőrzött, szabályozott és rendezett keretek között.

Ha ez elmarad, a Keleti pályaudvarihoz hasonló esetek bárhol az országban és bármikor kialakulhatnak, ehhez nem kell más, csak egy felelőtlen német kormányzati nyilatkozat, amikor Németország meghívja az összes menekültet Európa terített asztalához. Ennek a nyilatkozatnak a hatására 3500 ember gyűlt össze egy éjszaka leforgása alatt a Keleti pályaudvaron, akikkel szemben a rendőrség – jó döntést hozva – nem volt hajlandó erőszakot alkalmazni, bár mindenféle együttműködést megtagadtak. Az egyre fokozódó, agresszív körülmények között a rendőrség úgy döntött, hogy nem az erőszak alkalmazása, hanem az ország védelme a feladata, másrészről pedig a MÁV döntött úgy, hogy fölfüggeszti, megszünteti, átmenetileg szünetelteti azokat a járatokat, amelyek a Keleti pályaudvarról Nyugatra visznek, tekintettel arra, hogy nem tudja a közlekedés biztonságát garantálni.

Ha nem építjük meg a kerítést, ha nincs élőerős védelem, ha nincs jogi védelem, bárhol bejöhetnek az országba, bárhol táborozhatnak, bárhol összegyűlhetnek, és bárhol követelésekkel léphetnek föl, amelyben természetesen rengeteg jogos követelés van, de csak az Európai Unió szabályainak betartása mellett lehet teljesíteni ezeket. Hiába kértünk segítséget a Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetségétől, ha már ők a meghívók, akkor legyenek vendéglátók is, tájékoztassák a Keleti pályaudvarnál összegyűlteket, ezt megtagadták, ezért a magyar kormányra hárul annak a feladata és felelőssége, hogy a schengeni egyezményt betartva védje Magyarország és Európa határait.

Ebben kérjük az Országgyűlés segítségét, megköszönve minden civilnek, minden állami hatóságnak, minden egyháznak azt a segítséget, amelyet erkölcsi kötelességként nyújtottak azoknak, akik Magyarország területén tartózkodnak, mint ahogy a kormány is megteszi ezt minden menekülttáborban, hiszen mi semmi mást nem kérünk, csak azt, hogy a bevándorlók regisztráljanak és fáradjanak a debreceni vagy az ország más területén található menekülttáborokba. Ehhez kérem az önök megértését és támogatását. (Taps a kormánypártok soraiban.)