HitvallásMagyar vagyok és keresztyén, alföldi polgár és európai. Családapa, aki politikusként is azért küzd, hogy a gyermekeink egy békés és gyarapodó országban, a szülőföldjükön boldogulhassanak.


Magyar vagyok, a hazájára és a nemzete kultúrájára büszke polgár. A magyarság ezer évének minden részét örökségemnek tekintem: a dicsőséges fejezetekből erőt merítek, a kudarcokból tanulni igyekszem. Fiaimat arra nevelem, hogy a kivételes teljesítményt nyújtó magyarokra példaképként tekintsenek, hazafiként pedig mindig álljanak ki a többi magyarért, éljenek azok bár itthon vagy az elszakított területeken, vagy akár szétszórva a nagyvilágban. A nemzet a számomra attól több egy nyelvet beszélő emberek puszta csoportjánál, hogy tagjai felelősséget viselnek egymásért. Összetartozunk.


Keresztyén vagyok. Hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban és az ő tanításaiban. A felebaráti szeretet számomra a szolidaritás legszebb megfogalmazása. Hiszek abban, hogy az egyik ember sorsa kifürkészhetetlen módon összefügg a másikéval: ha egy embertársadnak segítesz, attól a te életed is jobb lehet. Vallom, hogy egy keresztény országban, jóakaratú emberek közösségében senki sem éhezhet vagy fázhat, senki sem maradhat teljesen egyedül. A keresztény gondolkodásom az oka annak is, hogy politikus lettem. Cselekvő módon szeretném megélni a meggyőződésemet, tenni akarok a szűkebb és a tágabb közösségemért. Hiszek abban, hogy az egymás iránti könyörület és szolidaritás mindenkit felemelhet, akárhonnan jön, akármilyen örökséggel érkezik.


Alföldi vagyok, de polgár is vagyok. Ezer szállal kapcsolódom a szülőföldem paraszti kultúrájához, őseim konok és szorgalmas, a természetet és a földet mélységesen tisztelő világához. Ebből a kultúrából jövök: nem levetni, hanem megőrizni és gyarapítani akarom ezt az örökséget. Ugyanakkor soha, egyetlen pillanatra sem nyugodtam bele abba, hogy bármilyen hatalom vagy világnézet képviselője másodrangú polgárnak tekintse a vidéken élőket! Hiszek abban, hogy az Alföld kisebb és nagyobb településein élőknek ugyanolyan közszolgáltatások és esélyek járnak, mint a nagyvárosokban élő honfitársaiknak, legyen szó munkahelyteremtésről vagy közlekedésről, oktatásról vagy egészségügyi szolgáltatásokról, kulturális vagy épp sportlehetőségekről. Helyi és országos politikusként egyaránt olyan Magyarországért dolgozom, amelyben senkinek sem kell elhagynia a szülőföldjét ahhoz, hogy modern polgárként élhessen.


Európai vagyok. A magyarságom és az európaiságom egymást erősíti. Büszke vagyok arra, amit az ezer év során a magyarok adtak Európának, és büszke arra is, amit a magyarok kaptak a keresztény Európától. Nagy, közös hagyatékunk, az európai életforma és szokásrend ma évszázadok óta nem látott kihívásokkal és fenyegetésekkel néz szembe. Azt a bátor és gyakran rebellis politikát támogatom, amely kész és képes is erélyesen fellépni a zsidó-keresztény talapzatú Európa, az európai életforma és kultúra védelmében. Hiszek abban, hogy Európa ereje a szuverén nemzetállamok szövetségében rejlik. A magyar szuverenitás megvédéséért folytatott küzdelmet az európai közösség megújításáért és megerősítéséért tett erőfeszítések részének tartom. Az erősebb Magyarország számomra erősebb Európát is jelent. Márpedig Európának újra erőssé kell válnia, ha nem akarjuk elfogadni, hogy a XXI. századdal végleg lezárulhat az európaiság története.


Családapa vagyok. Olyan Magyarországért dolgozom, ahol a fiatalok mernek és akarnak családot alapítani, mert biztosan maguk mögött tudhatják az állam és a társadalom támogatását. Hiszek abban, hogy az emberi közösségek – így egy nemzet – legkisebb építőegysége nem az egyén, hanem a család. A politika legszentebb feladatai közé sorolom ezért a családalapítás és a családok támogatását. Nem az atyáskodó államban hiszek, hanem a jó szülőként viselkedő államban, amely éppúgy felelősséget érez a következő nemzedékek jövőjéért, ahogy egy édesanya vagy egy édesapa visel felelősséget a gyermeke sorsáért. Az egyik legfontosabb célom politikusként az, hogy Magyarországon egyetlen gyermek sorsa se dőljön el a születése pillanatában. Hogy magyarnak születni egyet jelentsen azzal: esélyt kaptál a boldogulásra.


*


A hitvallásom gyakorlatba ültetéséhez a FIDESZ–KDNP politikai közösségében találtam együtt gondolkodó és együtt cselekvő társakra, szövetségesekre.


Akármilyen poszton, akármilyen szerepben is dolgozom a közéletben, feladatomnak tekintem az országos és a helyi politika közötti közvetítést: a helyi érdekeket igyekszem érvényesíteni az ország házában vagy akár Brüsszelben, miközben törekszem arra, hogy értékes részese legyek annak a munkának is, amely nemzeti vagy akár közösségi szintű megoldásokat igyekszik találni a közös kihívásainkra.


Magyar vagyok és keresztyén, alföldi polgár és európai. Családapa, aki politikusként is azért küzd, hogy gyermekeink egy békés és gyarapodó országban, a szülőföldjükön boldogulhassanak.