A SZÉKKUTASI STRANDHAGYOMÁNYOK FELÉLESZTÉSE MUNKAHELYTEREMTÉSSEL

GINOP-5.1.3-16 - Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

Székkutas

A Kakasszéki Fejlesztési Nonprofit Kft. 2015-ben kezdte meg azt az előkészítő munkát, mely arra irányul, hogy a Csongrád megyében található Székkutas egyik tanyasi körzete, Kakasszék ismét felkerüljön a térképre azzal, hogy ott egy mintatelepülési koncepció kerül megvalósításra. A tervek alapján a mintatelepülésen oktatási, egészségügyi, idegenforgalmi, lakó és rekreációs funkciók kerülnek elhelyezésre. A Kakasszéken megvalósuló fejlesztések minden aspektusa a zöld, fenntartható és környezetkímélő megoldások fejlesztését és alkalmazását tekinti legfontosabb céljának. A fejlesztés megvalósulási helye és környéke számos egymást erősítő szociális gonddal küzd. Általános akadály a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek magas aránya, illetve a régió megtartó erejének folyamatos csökkenése. Ezekből adódóan folyamatos az elvándorlás, a lakónépesség elöregedése, illetve a kilátástalanság, az öngondoskodási készségek alacsonya foka. Térségünkben a 25 év alatti fiatalokra jellemző, hogy alacsony iskolai végzettségük és munkahelyi gyakorlat hiánya miatt nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, míg az 50 év feletti, nyugdíj előtt álló felnőtt férfiak és nők diszkriminálásra kerülnek vagy a koruk miatt, vagy pedig azért, mert új kompetenciákat nehezebben sajátítanak el. A pályázó társaság a Kakasszéki-tó területének korábbi, kiváló minőségű gyógyvizére épülő hagyományait szeretné felújítani oly módon, hogy létrehoz egy olyan közösségteremtő infrastruktúrát, amely hozzájárul a környék foglalkoztatási gondjainak megoldásához. A strandterület egész éves üzemeltetése, illetve rendezvényszervezés mellett (bér) nádvágói tevékenységet is megvalósítunk. A választott funkció (strand, korcsolyázó-tó, közösségi rendezvényhelyszín) lehetőséget kínál arra, hogy a különböző szempontból hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztasson, és külső segítséggel visszavezesse a munka világába a munkaerőpiacról kiszorult embereket. A tó hajdani fürdőzési tradícióinak felélesztése a helyi közösség régi kívánsága, így a megvalósítás minden fázisa élvezi a helyiek támogatását. A fejlesztés során újonnan felvett célcsoporttagok száma: 15 fő/év (8 órás munkaviszonyra vetítve). A hátrányos helyzetűek és megváltozott munkaképességűek együttes aránya az újonnan felvett célcsoport tagok között. A projekt keretében az alábbi tevékenységekre igénylünk támogatást:

– FOGLALKOZTATÁS A projekt keretében összesen 15 fő hátrányos helyzetű célcsoporttagot kívánunk foglalkoztatni teljes munkaidőben, rugalmas munkarendben. A projekt keretében újonnan felvett munkavállalók munkáját 1 fő szakmai vezető koordinálja teljes munkaidőben.

– PIACRA JUTÁS TÁMOGATÁSA, ezen belül 1. piaci megjelenés: – 1db kiállításon való részvétel; 2. marketingtevékenység: – közösségi média kampány: Facebook-kampány; – internetes hirdetések, újsághirdetések és cikkek a helyi és regionális nyomtatott lapokban; – promóciós kisfilm készítése és különböző csatornákon való terjesztése; – rendezvényszervezés; – helyi vagy regionális tévécsatornán hirdetések 3. marketingeszközök -szóróanyagok és (óriás) plakátok készítése és terjesztése; – prospektuskészítés; -hírlevél;

– SZEMLÉLETFORMÁLÁST SEGÍTŐ HELYI AKCIÓK helyi sport és kulturális események szervezése, támogatása;

HONLAPFEJLESZTÉS domain név regisztrációja, a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja és honlapkészítés; Az eredményeket online, rendezvényeken, a helyi médiában bemutatjuk, a civil szervezetek között jó gyakorlatként terjesztjük.

Fejlesztés költsége: A projekt összköltsége: 117 794 623 Ft, melyből 88 429 189 Ft a támogatási összeg (82%)

Fejlesztés folyamatban, várható befejezése: 2019.

Előző Még több fejlesztés >