HERBÁRIA ZRT. TASAKOLT TEADROG CSOMAGOLÁSÁNAK K+F FEJLESZTÉSE HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI GYÓGYSZERTERMÉK GYÁRTÁS SZEMPONTBÓL

GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Székkutas

A Herbária Zrt. több mint 50-féle gyógynövényfajból, ezen belül mintegy 80 gyógynövény drogból állít elő tasakolt kiszerelésű termékeket. A Herbária Zrt. egy nagyobb projekt keretein belül szerette volna megteremteni a kiszámítható minőségű hagyományos növényi gyógyszergyártás feltételeit, melynek része volt egy GMP „D” kategóriájú üzem megvalósítása. A fejlesztés másik fókusza a termék minőségének emelése és a szavatossági időn belüli megfelelő minőség megtartása volt.

A növényi hatóanyagok hő okozta degradációjáról kevés a tudományos publikáció, sem átfogó üzemi, sem a releváns gyógyszergyártási körülmények között elvégzett vizsgálatok nem állnak rendelkezésre. Mivel egy gyógyszertermék forgalomba hozatala, számos vizsgálat mellett, megköveteli a termékstabilitás ellenőrzését is, melynél az üzemi, gyártási körülmények alapvetően meghatározó tényezők, szükséges e folyamatok minél alaposabb, tudományos feltérképezése. Ehhez nem elégséges kizárólag laboratóriumi körülmények között vizsgálni a drogokat, hiszen így az esetleges gyártási körülmények befolyásoló szerepét csak közelítőleg, becsléssel tudjuk megadni. A projekt eredményeként üzemi méretekben lehet modellezni a növényi hatóanyagok stabilitását befolyásoló hőtényezőt, ezáltal tudományosan alátámasztott információk szerezhetők üzemfejlesztési céllal. Tovább optimalizálható a növényi termékek gyártástechnológiáját, ugyanakkor kutatási oldalról számos gyógynövény, azok beltartalmi értékeinek viselkedését lehet feltérképezni, mely egyéb, a piacon elérhető, növényi eredetű termékek (pl: táplálékkiegészítők) beltartalmi értékeinek gyártástechnológiai függéséről is értékes információt szolgáltathat. Az így nyert adatok jelentősen hozzájárulnak a termékminőség növeléséhez, ezáltal a fogyasztók biztonságához, továbbá tudományos publikációk keretében emelhetik a magyar gyógynövény iparág nemzetközi szintű elismerését is. Gépfejlesztési szempontból egy korábban nem használt adagolórendszer kialakítását is terveztük, mely különleges és változatos formájú alapanyagok folyamatos továbbítására képes, majd egy viszonylag nagy anyagáram mellett nagy pontossággal mérve adagolni is képes egy csomagológép számára.

A projekt további eredményei részletezés nélkül: – Kísérletek dokumentációs anyaga – Know-how dokumentum – A kísérletezést kiszolgáló géprendszer – Magas minőségű növényi gyógyszer csomagolására alkalmas (GMP D) csomagolótér és csomagolási technika. A pályázat a Herbária Székkutasi telephelyén valósult meg. A telephelyen az 1950-es évektől folytat a Herbária Zrt. gyógynövény-feldolgozási munkafolyamatokat. Az üzem telepítésekor elsődleges szempont volt a környéken található gyógynövény gyűjtési-termesztési lehetőségek kihasználása. A Herbária Zrt vezetősége a 90-es évek végén arra az elhatározásra jutott, hogy a meglévő Székkutasi üzembe telepíti át a teakészítményt csomagoló üzemét (Békéscsabáról). Az áttelepítési okok közül megemlíthető az alapanyag-ellátás biztonsága, gyűjtési helyek közelsége, alapanyag-feldolgozó gépek megléte, a meglévő területen a terjeszkedés (további technológi-a és épületfejlesztések) lehetősége. A csomagolóüzem áttelepítése 1998-ban megtörtént, ezt követően a társaság tovább fejlesztette az üzemet. A 2000 években új készáruraktár került átadásra 2002-ben, 2006–2007-ben új alapanyagraktár épült a minősített alapanyagok számára, ezzel párhuzamosan az üzemcsarnok modernizálásra került. Az épületfejlesztések mellett folyamatosan korszerűsítik feldolgozó- és csomagológépeiket, alapanyagraktáraikat.

Fejlesztés költsége: A projekt összköltsége: 94 977 632 Ft, melyből 52 597 813 Ft a támogatási összeg (55%).

A fejlesztés befejeződött.

Előző Még több fejlesztés >