Indítványok

2017.11.07.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

A törvénymódosítással megtörtént a vonatkozó uniós irányelv implementálása, gyakorlatba történő átültetése.

Tovább

2017.09.06.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról

A jelenleg részletesvita-szakaszban lévő törvényjavaslat célja a fővárosi és azon kívül közjegyzők munkaterhének csökkentése és az ügyintézés gyorsítása az illetékességi szabályok módosítása révén.

Tovább

2017.09.04.

A Magyar Köztársasági megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 97/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról

Az országgyűlési határozat módosításával Csongrád megye elnevezése „Csongrád-Csanád” elnevezésre módosult.

Tovább

2017.04.26.

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. Törvény módosításáról

A jelenleg tárgysorozatban lévő törvényjavaslat célja a víziközmű társaságok eltérő teherviselő képességének fokozott figyelembevétele.

Tovább

2017.03.14.

Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

A jelenleg tárgysorozatban lévő törvényjavaslat célja, hogy a hatvani Grassalkovich-kastély tulajdonjogát az Országos Magyar Vadászkamara részére ingyenesen átadja, elősegítve ezzel a vadászati kultúra védelmét, hagyományainak ápolását.

Tovább