Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Törvényi szinten átvezetésre kerültek azok a változások, amelyek – elsősorban – abból fakadnak, hogy a rendszerváltás óta most első alkalommal a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény csak egy rövidebb tárca felsorolást tartalmaz, a részletes feladatokat a Kormány rendeletben (statútum) állapította meg.

Dokumentum letöltése