A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Az állam dönthet arról, hogy a tulajdonába kerülő kulturális javak körébe tartozó közgyűjteményi vagyontárgyakat használatba adja-e igénylőknek.

Dokumentum letöltése