A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. Törvény módosításáról

A jelenleg tárgysorozatban lévő törvényjavaslat célja a víziközmű társaságok eltérő teherviselő képességének fokozott figyelembevétele.

Dokumentum letöltése