A politikában is forr az újbor!

Népszabadság – Lázár János szerint több szolgálatra és kevesebb személyes “pénzkivételre” van szükség.

A politikai életben is észre kellene venni, hogy forr az újbor; a harmincasok nemzedéke fogja újjáépíteni az országot – mondja Lázár János , Hódmezővásárhely fideszes polgármestere, aki gondolkodik azon, mit tenne egy Fidesz-kormány rendészeti minisztereként.

Hamarosan elkészül a 47-es út hiányzó szakasza Szeged és Hódmezővásárhely között. Ki fog most ezzel kampányolni?

Nincs rá racionális érv, hogy egy 2002-ben elkezdett, majd abbahagyott útépítés befejezésére miért kell 2009-ig várni. A költsége mindössze 4 milliárd forint. Az, hogy ehhez az úthoz hat évig hozzá sem nyúltak, arra példa, hogy a szocialista kormányok így akarták büntetni a vásárhelyieket, amiért a többségük nem az MSZPre szavazott.

Nem ugyanez lesz-e, csak éppen fordítva, ha a Fidesz hatalomra kerül?

A rendszerváltozás korszaka lezárult. Az emberek nem a húsz éve kialakult pártokban gondolkodnak, hanem azt nézik: melyik az a politikai erő, amely sikeressé tudja tenni az egyes embert és az országot egyaránt. Nekünk olyan politikát kell képviselnünk, amely mindenkihez szól. Polgármesteri tapasztalatom, amely egyben a “lenti világ” tapasztalata is: az emberek nem csupán azt nézik, ki fideszes, ki MSZP-s, hanem hogy ki tudja megvédeni őket. Például attól, hogy a munkáltató ne 6 órát fizessen 8 órai munkáért, az energiaszolgáltató ne élhessen vissza az erőfölényével, a pénzintézet ne változtathassa meg egyoldalúan a maga javára a hitelszerződést…

Ön szerint mit rontott el az MSZP?

Egyszerűen nem tudtak és nem tudnak kormányozni. A szocialista pártnak történelmi lehetősége volt, mert egyedülálló módon másodszor is megválasztották őket, és a kezdeti legitimációjuk mellé mintegy 9 ezermilliárd forintnyi európai uniós forrás is a rendelkezésükre állt. Voltak jó problémafelismeréseik – az egészségügyben és az oktatásban például -, de meg sem próbálták megnyerni az embereket a változások érdekében.

Ön végrehajtotta városában az oktatási integrációt, miközben a pártja küzd ez ellen. Hogyan nyerte meg az embereket?

A pártom nem az esélyegyenlőség megteremtése, hanem az amatőr megoldások ellen küzd. Számunkra minden gyerek egyformán fontos, mi, vásárhelyiek egyetlen fiatalról sem mondhatunk le. Hódmezővásárhelyen politikai és társadalmi konszenzus övezte az oktatás átalakítását, míg az országban a kormány képtelen volt megnyerni a helyi közösségeket, az embereket, akik ezért úgy érzik, hogy ellenük megy az egész. Arra várnak, hogy egy kormányzó erő azt mondja nekik: nem hagylak el, nem szolgáltatlak ki, megpróbállak megvédeni benneteket.

Vannak erre eszközeik a nemzeti kormányoknak?

Ma az egész világ nemzeti gazdaságpolitikát, nemzeti érdekvédelmet képvisel. Obama menti a fizetésképtelen lakáshiteleseket vagy az amerikai autóipart, Angela Merkel kormánya hasonló politikát folytat. Nekünk is most kell ezt a vasat ütni, és az ésszerűség keretei között, az Európai Unió alapelveit meg nem kérdőjelezve, de mégiscsak nemzeti érdekeket képviselni.

Nem biztos, hogy ha mindenki nemzeti gazdaságpolitikát folytat, abból mi olyan jól jövünk ki.

Mi jól fogunk kijönni belőle, mert nemcsak pénzkérdés, hanem lélektani kérdés is, hogy az emberek küzdenek-e, hisznek-e abban, hogy eredményesek lehetnek. Trianon és a második világháború után egészen nyomorúságos körülmények között, de mégis bizakodó légkörben valósult meg a konszolidáció.

A gazdasági helyzetet a Fidesz is csak addig hagyhatja figyelmen kívül, amíg ellenzékben van. 
Attól kell elvenni, akinek van, és annak adni, aki előbbre akar jutni. A társadalom 80-90 százalékától már nincs mit elvenni. A nagy kereskedelmi áruházláncokat azonban igenis meg lehet regulázni, az energiaszolgáltatók, pénzügyi szolgáltatók extraprofitját csökkenteni.

Őket jól megírt szerződések védik. Egy kormány nem tehet velük azt, amit akar.

A nemzeti érdekvédelem nem eretnek gondolat, és nem is megvalósíthatatlan. Elődöm, Rapcsák András és az akkori testület privatizálta a hódmezővásárhelyi vízművet.
Mivel nem tudtunk megegyezésre jutni velük a szolgáltatás áráról és minőségéről, a város visszavásárolta a céget. Más országok példája is bizonyítja, hogy vannak jogi eszközök, vannak tárgyalásos eszközök, és ha él velük egy kormányzat, akkor ezek a cégek igenis megszelídíthetők. Bátor kormányzásra van szükség.

De akkor le kell mondani a kampánytámogatásokról, áremelések politikai érdekű elhalasztásáról…

Igen, le! Az emberek olyan mértékben kiábrándultak, reményt vesztettek, hogy a politikusoknak szembe kell nézniük azzal: az ilyen mutyik ideje lejárt. Ha ezt a mérsékelt erők nem teszik meg, azzal megássák a saját politikai sírjukat.

A Fidesz és a Jobbik szavazótábora összeér. Milyen a viszonyuk a Jobbikhoz?

Semmilyen. A szélsőségek ellen a jó kormányzás a legjobb ellenszer. Egyébként pedig tény, hogy a Jobbik inkább az MSZP-től vett el szavazatokat. A mi városunkban a Fidesz 8400 szavazatot kapott a 2004-es EP-választáson, most pedig 9300-at. A Jobbik a lakótelepeken, a kiábrándult baloldali szavazók körében tört előre.

A Fideszben is sokan vannak, akik alig várják, mikor lehet már osztani a politikai zsákmányt.

Erre a legjobb orvosság, hogy legyen kevesebb politikus. Én a 18 milliós költségtérítésemmel voltam ennek haszonélvezője is, céltáblája is, mégis azt mondom: nem kell ennyi embernek a politikából élnie egy válságtól sújtott országban.

Ki lesz elég erős, hogy ezt megvalósítsa – pláne, amikor az “övéiről” van szó?

A szűkítést a következő választás után azonnal meg kell lépni, akármilyen fájdalmas lesz is a mi oldalunkon.

A következő választás utáni időszakra a Fidesz leginkább számonkérést ígér. Ön hogy képzeli ezt?

A Fidesz azokat akarja elszámoltatni, akik az MSZPszavazók támogatásával hatalomhoz jutottak, és azzal viszszaélve törvényeket sértettek.  Meggyőződésem, hogy a baloldali szavazók is ezért fordultak el a kormánytól.

Riporterként láttam már olyat, hogy fideszes politikust próbáltak “számon kérni”, de mögötte a Fideszhez kapcsolódó gazdasági érdekkörök összeértek az MSZP-hez kapcsolódókkal. Önöknek vajon lesz-e kin példát statuálni?

Nincs pardon senkinek.  Nyolc év szocialista kormányzás után leltárt kell készíteni, mert totális gazdasági és társadalmi csődben vagyunk, és ezért meg kell nevezni a felelősöket. A politika morális oldalát is meg kell újítani: több szolgálatra és kevesebb személyes “pénzkivételre” van szükség.

Mennyi hitellel képes ezt képviselni az a politikai osztály, amely két évtizede van a hatalomban?

2001-ben léptem be a Fideszbe. Két elvesztett parlamenti választás után nekünk is látni kell, hol követtünk el hibákat, és le kell vonni a tanulságokat. A politikai és morális megújulás igénye önmagunkra is vonatkozik.

Személyi változás nélkül? Ez a pártelnökre is vonatkozik?

Nem a kincstári lojalitás mondatja velem, de ma Magyarországon Orbán Viktor az egyetlen olyan súlyú politikus, akinek megvan a kellő tapasztalata, nemzetközi kapcsolatrendszere, jövőképe ahhoz, hogy új pályára állítsa az országot.

De semmit nem mondanak a Fidesz programjáról.

Nincs kitűzve a választások időpontja. A fölkészülés intenzíven zajlik, egyértelmű, világos és konkrét programmal készülünk, olvassa el a fidesz.hu-t. Akinek jó a szeme, az a fő irányokat már most is láthatja.

Úgy hallani, ön lehet egy Fidesz-kormány belügy- vagy rendészeti minisztere. Készül erre?

Vagyok annyira őszinte, hogy azt feleljem: gondolkodom a kérdésen, bár nagyon sok munkám van Hódmezővásárhelyen is. Már a következő 10 hónapnak a legfontosabb kérdése az lesz: ki tudja a rendet és a biztonságot garantálni az országban? A közelmúltban végigjártam az összes megyei rendőrkapitányságot: ez olyan iskola volt nekem, amiből rengeteget tanultam – bármit hoz is a jövő. A rendőrség beteg. A kezdő rendőri fizetés 80 ezer forint, a rendészeti szakiskolákban a tanulmányi átlag 2,3. Az elmúlt három évben 10 ezer rendőr hagyta el a pályát. Egy 15-20 évet leszolgált körzeti megbízott 140 ezret keres, ha dolgozik, és 180 ezret kap, ha nyugdíjba ment. Újra kell szervezni a rendőrséget, mert az irracionális működés mellett az is látható, hogy a diktatúrából hozott uralkodó, hatalmat gyakorló rendőrség nem változott át közbiztonságot szolgáltató, demokratikus rendőrséggé.

Ön szerint mi volt a lényege a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz és az UD Zrt.-hez kapcsolódó zajos botránynak?

Egyedül Szilvásy György tudná megmondani, mit akart ebből a történetből kihozni.
Ami igazán súlyos ügy: a Nemzetbiztonsági Hivatal jelenlegi vezetőjét a korábbi politikai konszenzus megbontásával, erőből nevezték ki. Ma sem tisztázott, milyen érdekek álltak a háttérben. Kérdés, hogy az NBH képes-e megvédeni az ország érdekeit – például a Mol, az OTP ellen irányuló akciókban. Választ kellene adni arra is, hogy egyes szélsőséges szervezetek, vagy a romák ellen elkövetett, máig felderítetlen gyilkosságok mögött állnak-e külföldi titkosszolgálatok, amelyek az ország destabilizálásában érdekeltek.

Kívülről nézve úgy tűnik, hasonló dinamizmus és egyfajta kölcsönös respektus jellemzi önt és a szomszédos Szeged MSZP-s polgármesterét. Jól látjuk?

Hódmezővásárhelynek az lenne az érdeke, hogy az alig 20 kilométerre lévő Szeged szárnyaljon, és ehhez mi is kapcsolódjunk. Együttműködésre van szükség. Amikor szükség volt rá, korrekt egyeztetést folytattunk. Még valami összeköt bennünket: az életkor. Az elmúlt hét esztendőben a harmincasok generációja nem kapott elég lehetőséget a magyar politikában, pedig a gazdaságban sokan nagyon sikeresek lettek. A politikai életben is észre kellene venni, hogy forr az újbor. Nézetem szerint a harmincasok nemzedéke fogja újjáépíteni az országot.

És kik a Fidesz harmincasai, akik megvalósíthatják mindezt?

Akik képesek voltak a saját személyes életükben sikereket elérni, csak azok tehetnek sikeressé egy országot. És ez a legfontosabb: a sikeres Magyarország. Az elmúlt hét esztendőben a harmincasok generációja nem kapott elég lehetőséget a magyar politikában, pedig a gazdaságban sokan nagyon sikeresek lettek.

(Tanács István)